Franklinmetoden är en dynamisk rörelseträning som fokuserar på kroppen och dess funktioner. Målet är att bibehålla och förbättra hälsa och välmående i både kropp och sinne, med hjälp av ett dynamiskt neurokognitivt bildspråk (Dynamic Neuro-cognitive Imagery, DNI TM). DNITM kombinerar kunskap och forskning från många olika områden, inklusive anatomi, kinesiologi, biomekanik och nerurovetenskap. Metoden kan användas tillsammans med alla typer av rörelser för att positivt påverka deras funktion. DNITM består av flera olika mentala bild-verktyg och anatomiskt förkroppsligande. Den har utvecklats för att förbättra alla typer av rörelser, både vardagsrörelser som att gå eller andas och mer specifika rörelser som sker vid ridning och andra idrotter. Förkroppsligande innebär att du får en fysiologisk kunskap om din kropp. Du känner i din kropp vad som händer, och kan då avgöra om det är en rörelse du vill ha eller om du bör förändra något för en mer optimal funktion.

När man kan känna vad som händer i sin egen kropp kan man också välja att göra det som är optimalt.

Franklinbollar och Franklinband är redskap som används inom Franklinmetoden för att skapa medvetenhet om den egna kroppen. Bäst effekt har de om de kombineras med Franklinmetodens rika bildspråk och mentala verktyg. Produkterna är designade för att du ska lära känna din kropp, släppa på spänningar och hitta dina egna fria, naturliga rörelser.

Ryttaren behöver inte bara hantera sin egen kropp utan även hästens. När hästen rör sig måste ryttaren i varje ögonblick svara upp mot rörelsen i sin egen kropp, antingen genom att flexibelt följa med och förstärka den rörelse hästen gör, eller stabilisera och minimera hästens rörelse. När man kan känna vad som händer i sin egen kropp kan man också välja att göra det som är optimalt. För ryttaren innebär detta en sits som är både stabil och flexibel, och en dynamisk ridning som konstant anpassar sig till situationen. För att uppnå detta är min uppmaning – rid med bollar!