Din personliga integritet är viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsare samt operativsystem.
 2. information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.
 3. information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida, till exempel din e-postadress.
 4. information som du anger när du skapar en profil på vår hemsida.
 5. information som du anger när du använder vår hemsidas tjänster.
 6. information som har att göra med allt du köper, tjänsterna du använder eller transaktioner som du gör via vår hemsida, inklusive ditt namn, telefonnummer, din adress, e-postadress och dina kreditkortsuppgifter.
 7. all annan personlig information som du skickar till oss.

Innan du lämnar ut en annan persons personliga information till oss behöver du ha den personens samtycke till att den personliga informationen både utlämnas och behandlas i enlighet med denna policy.

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. att administrera vår hemsida och verksamhet.
 2. att anpassa och tillgängliggöra vår hemsida åt dig.
 3. att skicka varor som du har köpt via vår hemsida till dig.
 4. att skicka kontoutdrag, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig.
 5. att skicka kommersiell kommunikation som inte är i marknadsföringssyften.
 6. att skicka e-postmeddelanden som du specifikt har begärt.
 7. att skicka marknadskommunikation till dig som rör vår verksamhet.
 8. att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).
 9. att hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig angående vår hemsida.
 10. att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.
 11. att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.
 12. annan användning.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.
 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy. 
 2. Din data lagras hos Amazon Web Services på Irland.
 3. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt F.

Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt G beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.
 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.
  1. Kunduppgifter från gjorda beställningar lagras maximalt i tre år. 
 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt G, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:
  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och
  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

Din personliga informationssäkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.
 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.
 3. Alla elektroniska finansiella transaktioner som görs via vår hemsida skyddas av krypteringsteknologi.
 4. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.
 5. Du ansvarar för att hålla lösenordet du använder för att komma åt vår hemsida konfidentiellt; vi kommer inte att be dig om ditt lösenord (förutom när du loggar in på vår hemsida).

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. 

Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig. Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

Uppdatering av din personliga information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. 

Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. 

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

 1. Kakor från WordPress och Woocommerce. Dessa används för att lagra information om din varukorg och för att tillhandahålla grundläggande funktionalitet på vår hemsida.
 2. Vi använder Google Analytics på vår hemsida för att känna igen en dator när en användare besöker och använder vår hemsida. 

De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor. Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på vår hemsida och du kommer inte kunna använda alla funktioner. 

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator. Tar du bort kakor kommer vi inte komma ihåg dina tidigare gjorda val och inställningar.